De verschillende onderzoeken tijdens een zwangerschap

Bloedonderzoek

In het begin van de zwangerschap nemen wij graag drie buisjes bloed bij je af. Het bloed wordt gecontroleerd op bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, ijzergehalte, suikergehalte, de infectieziekten HIV en Hepatitis B en de geslachtsziekte Lues. Als er geen bijzonderheden zijn hoor je de uitslag bij de volgende zwangerschapscontrole.

Prenatale screening (Echo)

Echo

Rond de tiende week van je zwangerschap kan een termijnecho gemaakt worden. Deze echo bepaalt mede de uitgerekende datum.

Rond de 13 weken kun je ervoor kiezen om de 13 weken echo te laten maken. Deze echo wordt ook wel het Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO) genoemd. Bij deze echo wordt het kind van top tot teen nagekeken, om na te gaan of alles in aanleg normaal ontwikkeld is. De ETSEO is nog in de onderzoeksfase. Als je deze echo wilt laten maken, ben je verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. InZwang maakt één dag in de week deze echo’s bij ons op de praktijk in Schoonhoven.   

De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Tijdens dit medische onderzoek wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen en mogelijke afwijkingen van jullie kind. Niet alle afwijkingen kunnen gezien worden op de echo. Het is dus geen garantie op een gezond kind. Er wordt bij dit onderzoek ook gekeken naar de groei van het kind en de hoeveelheid vruchtwater. Indien gewenst is er ruimte om te zien wat het geslacht is. De 20 weken echo kan jullie geruststellen over de gezondheid van jullie kind. De uitslag kan jullie juist ook ongerust maken en voor moeilijke keuzes stellen. Jullie bepalen zelf of jullie een echo willen en of jullie bij een ongunstige uitslag een vervolgonderzoek willen laten doen. Hier kunnen jullie op elk moment mee stoppen. InZwang maakt één dag in de week deze echo’s bij ons op de praktijk in Schoonhoven.   

Het is mogelijk dat we tijdens de zwangerschap meer echo’s aanvragen. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld bloedverlies, placentalokalisatie, de groei of ligging van het kindje zijn. Deze echo’s worden alleen op medische indicatie vergoed.

Prenatale screening (Bloedonderzoek)

Prenatale screening

Je kunt middels de NIPT laten onderzoeken of je kindje down-, edwards- of pataussyndroom heeft. De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een bloedtest bij de zwangere. In jouw bloed wordt naar het DNA van jullie kindje gekeken en zo kan met een betrouwbaarheid van 99.9% een uitspraak worden gedaan over het wel of niet aanwezig zijn van bovenstaande syndromen. 

Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Het is van tevoren niet te voorspellen hoe zij zich ontwikkelen. Kinderen met edwards- of pataussyndroom overlijden meestal voor of rondom de geboorte. Zij worden zelden ouder dan een jaar. Deze kinderen hebben een ernstige verstandelijke beperking en ernstige lichamelijke afwijkingen. 

Indien gewenst kunnen wij je op het spreekuur uitgebreid informeren over de mogelijkheden van dit onderzoek. Wij raden je aan om ook eens te kijken of de website:  https://www.pns.nl/prenatale-screeningen en de keuzehulp Bewust Kiezen op deze website in de vullen.

Wil je dit onderzoek, dan maken we hiervoor een afspraak. We geven dan ook praktische informatie en je krijgt een formulier voor bloedafname met locaties (in deze regio Gouda, Nieuwegein, IJsselstein en Woerden) en openingstijden mee.