Onze praktijk is een samenwerkingsverband aangegaan met alle andere zelfstandige verloskundigen praktijken in de regio Gouda en de gynaecologen uit het Groene Hart Ziekenhuis: InZwang.

“Er zal altijd vanuit de eigen kracht van de vrouw worden gewerkt, fysiologie is en blijft altijd de norm. We streven ernaar dat de zwangere de juiste zorg op de juiste plek krijgt, daarbij rekening houdend met de wens van de cliënt. Er wordt gewerkt aan optimale verloskundige zorg in de regio Gouda en omstreken. De onderlinge samenwerking resulteert in cliëntgerichte zorg en regionale protocollen. Juist in de overdracht van zwangere en barende tussen de diverse zorgverleners zal de samenwerking binnen In Zwang tot uiting komen.”

Uiteraard werken we ook samen met de gynaecologen van St. Antonius Geboortezorg.