Waarneming | Stagiaires

Waarneming

Net als afgelopen jaar zijn Juliette Poot en Kathrin ook dit jaar als waarneemster werkzaam in onze praktijk. Zij werken volledig tijdens de spreekuren en diensten.

Kathrin Sanol                                       Juliette Poot

foto                                                          foto

tekst                                                        tekst

Studenten

Als praktijk zijn wij verbonden aan de Verloskunde Academie Rotterdam, met enige regelmaat begeleiden wij verloskunde studenten binnen de praktijk. De komende maanden zijn er geen studenten aanwezig in onze praktijl