De op deze website getoonde informatie wordt door Levenslicht Verloskundigen met constante zorg en aandacht samengesteld. Levenslicht Verloskundigenen haar medewerkers sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. We zijn voor spoedgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.